พัชชาภรณ์ แจกันทอง

พัชชาภรณ์ แจกันทอง

ป้ายไฟวิ้ง-LED-DISPLY

ทำป้ายโฆษณา LED ให้เป็น LANDMARK และคนจำได้

ป้าย LED เป็นป้ายโฆษณาที่ ประกอบขึ้นมาจากหลอดไฟ LED ที่มีการแสดงสีแบบ Full color ที่สามารถแสดงภาพที่มีรายละเอียดได้อย่างชัดเจน
Read Moreทำป้ายโฆษณา LED ให้เป็น LANDMARK และคนจำได้