ทำไมต้องเป็นป้ายโฆษณาป้ายดิจิตอล

เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ซึ่งในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเป็นการประชาสัมพันธ์งาน หรือ การโฆษณาสินค้า

ป้ายโฆษณาดิจิตอล หรือตู้คีออส หรือ ตู้ Kioskหรือ ( DIGITAL SIGNAGE KIOSK )  เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ซึ่งในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเป็นการประชาสัมพันธ์งาน หรือ การโฆษณาสินค้า ที่ตู้คีออส จะสามารถเปลี่ยนจอธรรมดา เป็นแบบดิจิตอลให้เสมือนเป็นจอทีวี  โดยจอจะแสดงข้อมูลเป็นได้ทั้งภาพนิ่งตัวอักษร  วีดีโอ ภาพกราฟฟิค  รวมถึงการออกแบบที่สามารถใช้งาน เป็นจอสัมผัสที่ผู้นำเสนอต้องการจะนำเสนอ  เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นทั่วไป ตู้นี้จะช่วยในการเข้าถึงกลุ่มค้า ในจุดขายสินค้านั้น ๆ ด้วยการแสดงสื่อ และ มีการออกแบบภาพที่ชัดเจนที่จะทำให้ดูทันสมัย และ สวยงาม เหมาะกับการแสดงโฆษณาสามารถติดตั้งไว้ได้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า , โรงพยาบาล , สถานที่ราชการ , โรงแรม , ร้านสะดวกซื้อ หรือ Exhibition hall พร้อมทั้งเพิ่มความสะดวกโดยสามารถบริหารจัดการผ่านทางโครงช่าย IT

คุณสมบัติของป้ายโฆษณาดิจิตอล หรือ ตู้คีออส

 • เมนูแบบเลื่อนลงให้การปรับแต่งกับการเขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องใช้
 • ใช้งานสามารถติดตั้ง หรือ ลบ หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
 • สร้างเมนูและเมนูย่อยโดยใช้การลากและวางฟังก์ชั่น
 • เครื่องมือในการจัดการระยะไกล
 • การสนับสนุนลูกค้าบนบาก
 • รายงานเกี่ยวกับฟังก์ชั่นตู้แบบ Real-time
 • รองรับหลายภาษา

ตู้คีออส หรือ ตู้ประชาสัมพันธ์ (Kiosk Information) 

ตู้คีออส หรือ ตู้ประชาสัมพันธ์ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Kiosk Information” คือ ตู้หรือชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งนั่งเอง คอยทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ ขององกรค์ของท่านและทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการนำเสนอข่าวสารขององค์กร การให้บริการต่างผ่านตู้แทนการใช้พนักงานในการให้บริการ เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตู้คีออสสามารถที่จะให้บริการอย่างครบถ้วนขึ้นอยู่กับความสามารถหรือซอฟแวร์ที่เราป้อนลงไปให้กับตัวเครื่องทำงาน เป็นการช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร หรือในส่วนของตัวของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยตู้แบบนี้นั้นจะเป็นตู้ที่ใช้งานในลักษณะของเครื่องประชาสัมพันธ์เป็นหลัก โดยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านค้าต่างๆ สวนสัตว์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้ผู้มาใช้บริการทราบ และตรวจสอบข้อมูลสถานที่นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น มากกว่าการใช้พนักงานประชาสัมพันธ์ที่ ไม่สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ แต่การใช้ตู้ประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารโต้ตอบลูกค้าได้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียง นอกจากนั้นแล้วตู้คีออสยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย ฟังก์ชั่นการใช้งาน

หน่วยงานที่ต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ + การเข้าถึงข้อมูลของจอภาพ เช่น

 • ห้างสรรรพสินค้า
 • องค์กรตลาดหุ้น
 • สถานีโทรทัศน์
 • มหาวิทยาลัย
 • สนามบิน
 • และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งหมด