จอ Led P2.5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ช่างติดตั้ง 3 คน ติดตั้งวันเดียวเสร็จ

จอ Led P2.5 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ช่างติดตั้ง 3 คน ติดตั้งวันเดียวเสร็จ