จอ P2.5 ร้าน MAC CT. นครสวรรค์ ช่างติดตั้ง 3 คน ใช้เวลา 1 วันเสร็จ

จอ P2.5 ร้าน MAC CT. นครสวรรค์ ช่างติดตั้ง 3 คน ใช้เวลา 1 วันเสร็จ